38.32 F
Washington DC
February 26, 2021
Satenaw Ethiopian News/Breaking News

Tag : ደግሞ

Amharic News

በአማራ ክልል በአፈር አሲዳማነት በየዓመቱ ከስንዴ ምርት ብቻ እስከ 3 ቢሊዮን ብር የሚገመት ገንዘብ ይታጣል፡፡ ሀገሪቱ ደግሞ 9 ቢሊዮን ብር ከምርቱ ታጣለች።

admin
በአማራ ክልል በአፈር አሲዳማነት በየዓመቱ ከስንዴ ምርት ብቻ እስከ 3 ቢሊዮን ብር የሚገመት ገንዘብ ይታጣል፡፡ ሀገሪቱ ደግሞ 9 ቢሊዮን ብር ከምርቱ ታጣለች። ባሕር ዳር፡ ጥር...
Amharic News

በምንጃር ሸንኮራ የጥምቀት በዓል በድምቀት ይከበራል፤የወንዙ ሥሪት አምሳለ ዮርዳኖስ መሆኑ ደግሞ ለበዓሉ ልዩ ድባብ ያጎናጽፈዋል፡፡

admin
በምንጃር ሸንኮራ የጥምቀት በዓል በድምቀት ይከበራል፤የወንዙ ሥሪት አምሳለ ዮርዳኖስ መሆኑ ደግሞ ለበዓሉ ልዩ ድባብ ያጎናጽፈዋል፡፡ ባሕር ዳር፡ ጥር 08/2013 ዓ.ም (አብመድ) የጥምቀት በዓልን ለማክበር ወደ...