47.3 F
Washington DC
May 13, 2021
Satenaw Ethiopian News/Breaking News

Tag : አባት

BETOCH

Betoch | ቤቶች “አብሮነት በሰብለ ተፈራ (ትርፌ) አባት ቤት” ክፍል 4 የመስቀል በዓል ልዩ ዝግጅት

admin
Betoch | ቤቶች “አብሮነት በሰብለ ተፈራ (ትርፌ) አባት ቤት” ክፍል 4 የመስቀል በዓል ልዩ ዝግጅት | Betoch Comedy ውድ የቤቶች ድራማ ተከታታዮች ይህንን ብቸኛ የ...