69.73 F
Washington DC
June 15, 2021
Satenaw Ethiopian News/Breaking News
ARTS WORLD

(ቅምሻ)ኢትዮጲያ ይነጋላት ይሆን? የጀመርነው መንገድ ወዴት ያደርሰናል ?Abiy GudayS3Ep4 @Arts Tv World(ቅምሻ)ኢትዮጲያ ይነጋላት ይሆን? የጀመርነው መንገድ ወዴት ያደርሰናል ?Abiy GudayS3Ep4 @Arts Tv World
አቶ ንጉሱ አክሊሉ – የዴስቲኒ ኢትዮጲያ ዋና አስተባባሪ
አቶ ሃይሉ አዱኛ – ኦሮሚያ ብልጽግና ጽ/ቤት የህዝብ ግንኙነት ም/ሃላፊ
አቶ ሃሰን ሙዐሊም – ፖለቲከኛና የህ/ተ/ም/ቤት ዕጩ ተወዳዳሪ

source

Related posts

የግብፅ ፕሬዝደንት ንግግር እና የኢትዮጵያ ምላሽ-አርትስ ትንታኔ@Arts Tv World

admin

በሚዲያ ፖሊሲው የመገናኛ ብዙሃን ሚና ARTS TV NEWS @Arts Tv World

admin

የኮቪድ -19 ክትባት ወደ ኢትዮጰያ መግባት ARTS TV NEWS @Arts Tv World

admin